כך, לא יתבצע קיזוז של קצבת דמי האבטלה של זכאי מקצבת קיום בתקופת משבר הקורונה, וכן יוחזרו הקצבאות הכפולות רטרואקטיבית יש להגיש בקשה לתיקון הקביעה בתוך 60 ימים ממועד החלטת המנהל
מעסיקים שיש להם תיק פעיל ברשות המסים ובביטוח לאומי בצורה רציפה בתקופה של 29 ככל שיקלטו יותר עובדים לעבודה, כך יגדל הסכום

מענק עידוד תעסוקה

לדוגמה, אם הגידול הרלוונטי במסלול שבחרתם הוא גידול של שמונה עובדים, רק שמונת העובדים הראשונים שתדווחו עליהם יילקחו בחשבון בבדיקת זכאותכם.

16
החוק למתן מענק עידוד תעסוקה אושר ברוב גדול
ב"מצבת העובדים" לא יכללו עובדים שפוטרו או יצאו לחל"ת בכל החודש או בחלקו - אלא אם הם שבו לעבודה באותו החודש
הגשת בקשה למענק עידוד תעסוקה
לדברי ח"כ בצלאל סמוטריץ' ימינה , "מביאים כאן חוק שמטרתו טובה, אך עושים זאת בצורה מעוותת
מענק של עד 7,500 על כל עובד שיוחזר שר האוצר הודיע על המתווה לעידוד תעסוקה
את המענק תוכלו לבחור לקבל באחד משני מסלולים
את פרטי העובדים ניתן להזין באופן ידני, או להיעזר כהמשך למתווה החזרת עובדים למשק ביום 16
גם הרשתות הגדולות מפעילות חנויות ברחוב אך מרבית החנויות שלהן הן בקניונים ונפתחו במהלך חודש מאי , לכן הן יקבלו מענק של 3500 שקל על כל החזרת עובד מחל"ת תשלום המענק : תשלום המענק מותנה בכך שהעסקת "עובד מזכה" היא מעבר למצבת העובדים לחודש מסויים — כלומר, מעבר למספר העובדים שהועסקו אצל אותו מעסיק באותו חודש כולו או חלקו

מענק למעסיק בעד העסקת עובד בתקופת קורונה (מענק לעידוד תעסוקה)

ניתן להגיש את הבקשה באמצעות יש להירשם לאתר הממשלתי.

24
מענק לעידוד תעסוקה: עידוד החזרת עובדים
שכר העובד צריך להיות לפחות 3,300 ש"ח ברוטו בכל אחד מחודשי הדיווח
הגשת בקשה למענק עידוד תעסוקה
ניתן לעדכן את הקובץ מדי חודש ולעשות בו שימוש חוזר
מענק של עד 7,500 על כל עובד שיוחזר שר האוצר הודיע על המתווה לעידוד תעסוקה
מעסיק או עובד לעניין הגדרתו כעובד מזכה , רשאי להגיש בקשה לעיון חוזר בדרישה תוך 60 ימים ממועד המצאת הדרישה להחזר