כמו-כן, התלמידים עוסקים בבעירה כחלק מהנושא שינויים בחומר וכן התלמידים מתוודעים אל מרכיבי כדור-הארץ: סלעים וקרקעות ועוסקים בתכונות, בשימושים ובמחיר הסביבתי שיש לחציבה של סלעים ולכרייה של קרקעות
כדור-הארץ בחלל התלמידים מכירים תופעות מחזוריות: פרק-זמן, יממה, חודש ושנה מדע וטכנולוגיה לכיתה ג מאת: המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי בספר הלימוד לכיתה ג' ארבעה שערים: חומרים מן הארץ, מפגשים עם צמחים, אנרגיה בפעולה, כדור-הארץ בחלל

רשימת ספרי לימוד וחוברות עבודה גן רווה תשע

חומרים מן הארץ התלמידים מתוודעים אל תכונות של חומרים ואל השימושים שאנו עושים בחומרים ובמשאבי טבע.

14
רמות
התלמידים עורכים היכרות עם מהות הטכנולוגיה תהליך התיכון, באמצעות התאמת תכונות של חומרים לדרישות המוצר ועוסקים התלמידים בסוגיית ההשפעה של האדם על הסביבה
ספריית הקבצים של כיתות ד'
אנרגיה בפעולה התלמידים מתוודעים אל האנרגייה שבחומרי דלק: תכונות, הפקה ושימושים
רמות
הסדרה, במבט חדש, פותחה במרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי באוניברסיטת תל-אביב, וכוללת שש יחידות לימוד - אחת לכל כיתה מכתה א ועד לכיתה ו
התלמידים עורכים היכרות עם מהות הטכנולוגיה תהליך התיכון, באמצעות התאמת תכונות של חומרים לדרישות המוצר במבט חדש היא סדרת לימוד חדשה במדע וטכנולוגיה לילדי בית-הספר היסודי, שמטרתה להקנות ללומדים אוריינות מדעית וטכנולוגית
הסדרה מותאמת בתפיסתה לעדכונים ולהתפתחויות החדשות בתחום החינוך בכלל ובתחום החינוך המדעי והטכנולוגי בפרט ומשלבת סביבות למידה ברשת האינטרנט הסדרה מבוססת על תכנית הלימודים "לימודי מדע וטכנולוגיה לבית-הספר היסודי" תשנ"ט ועל מסמך הסטנדרטים טיוטה תשס"ד

רשימת ספרי לימוד וחוברות עבודה גן רווה תשע

התלמידים עוסקים גם בסוגיית ההשפעה של האדם על הסביבה בהקשר לשימושים בחומרי דלק.

28
רמות
התלמידים מתוודעים אל המעגל החשמלי: מבנה, חשיבות, תועלת ובטיחות
רמות
רשימת ספרי לימוד וחוברות עבודה גן רווה תשע
מפגשים עם צמחים התלמידים מתוודעים אל מאפייני חיים, ואל מגוון המינים בטבע תוך התמקדות בצמחים: מיון מבנה, תהליכים ושימושים ועוסקים בסוגיית ההשפעה של האדם על הסביבה