למרות זאת, מרבית הרבנים הדתיים וה הורו להמשיך לומר הלל בברכה בכך עוגן יום העצמאות ב וניתן לו מעמד חוקתי
כתוצאה מכך, רמת נמוכה באופן משמעותי מבשאר ימות השנה

יום הכיפורים

ויש המוסיפים מ, פרק ז, פסוקים יח—כ.

11
יום העצמאות
היו שנהגו לקיים בחוץ לארץ שני ימים של יום הכיפורים, והמנהג מובא בשולחן ערוך
יום הכיפורים
הכהן הגדול היה עורך את כל עבודות היום כולל העבודות הרגילות
יום הכיפורים
התאריך העברי בו נערכה ההכרזה נקבע ליום העצמאות
אף שהוראה זו אינה נאכפת, דגלי ישראל נתלים ברחבי המדינה כבר ימים אחדים לפני החג מטס חיל האוויר לכבוד יום העצמאות ה-61 למדינת ישראל שמות נוספים יום הקוממיות, יום המדינה סוג חג לאומי סיבה סמלים , , ו חוגגים ישראל חגיגות ב, חלוקת , גמר מתקשר עם מועד החג לאומי תאריך ה'תשפ"ב יום שישי 6 במאי 2022 ראו כאשר חל בסוף השבוע יום העצמאות של מדינת ישראל הוא ו ב, המציין את בתום
לשורש כפ"ר בעברית מקביל הפועל ה kuppuru המשמש בספרות האכדית בטקסים לפיוס האלים על ידי טיהור והרחקת הרע הסידור של במדינות דוברות האנגלית כולל סדר מיוחד ליום העצמאות הכולל הדלקת מנורה בעלת 7 קנים והקראת חלקים ממגילת העצמאות

יום העצמאות

ב, יום הכיפורים נתפס כיום של טיהור המקדש.

2
יום העצמאות
כתוצאה מכך נוצר מנהג שבו אנשים עושים ו, מבקשים סליחה איש מרעהו לקראת יום זה, ומיישבים חשבונות ישנים בדרכי שלום
יום הכיפורים
בשונה מצומות אחרים ביהדות כדוגמת אשר בהם הצום הוא ביטוי ל, ביום הכיפורים מטרת הצום היא לעינוי הגוף כתנאי לכפרה וכדי לשחרר את האדם ממגבלות הגוף ובכך לעשות אותו דומה ל שאין להם צרכים גופניים, כדי שיוכל להתרכז בעבודה הרוחנית של היום
יום הכיפורים
יש הקושרים ויכוח לכאורה טכני זה עם אמירות מהותיות, כגון השאלה האם יש לפנות אל האל בדעה צלולה או בערפל מיסטי, וכו'