פתיחת התיק נעשית באופן מקוון על ידי עובד ההוראה, ולאחר מכן התיק מופנה לאישור על ידי מנהל בית הספר וכוח אדם ההוראה בשעות הצוהריים התוכנית כוללת ארוחה חמה ומזינה לכלל התלמידים ומזמנת חלון הזדמנויות בעל ערך חינוכי רב ללמידה ולטיפוח אורח חיים בריא וכישורים חברתיים
אישור התיק ע"י מנהל- דרך פורטל מוסדות חינוך תוכנית ניצנים שמה דגש על תכנון מוקדם ועל ביצוע עקבי של סדר יום בצהרון

תיק למובילים בתוכנית ניצנים

אם אין בנמצא מדריך כמפורט לעיל, תתאפשר העסקת מדריך אחר באישור הפיקוח בלבד.

קליטת עובד הוראה חדש
מורים בעלי רישיון לעיסוק בהוראה או בעלי תעודת הוראה ב
קליטת עובד הוראה חדש
הצוותים המובילים במסגרות בהתאם לחוזר מנכ"ל מס' 0236 מיום ה' בכסלו תש"ף, 3 בדצמבר 2019: בגני הילדים - על כל מסגרת יהיו אחראים שני אנשי צוות
קליטת עובד הוראה חדש
תוכניות ניצנים הן נדבך נוסף בפעולות המשרד לצמצום פערים חינוכיים וחברתיים, לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן לקהילה
סדר היום מאפשר לצוותים לתכנן את מבנה היום בהתאמה להתפתחות הילדים ולתנאים הייחודיים של הצהרון, בד בבד עם מתן מענה לצורכי התלמידים בדף זה ריכזנו עבורכם, המובילים בתוכנית ניצנים בגני הילדים או בבתי הספר, את כל החומרים והכלים הדרושים לכם להובלה איכותית משמעותית של הצהרון, לקידום אקלים חינוכי מיטבי ולמתן מענה לכל צורכי התלמידים וצוות הצהרון
המרכז הבית ספרי ייבחר על ידי מנהל בית הספר או מנהל ניצנים ברשות תוכנית ניצנים תוכנית ניצנים היא מסגרת חינוכית העשרתית ותומכת בהמשך ליום הלימודים הפורמלי בגן ובבית הספר, המאפשרת לכל ילד וילדה להישאר במרחב המוגן שבו הם לומדים, החל משעות הבוקר ועד שעות אחר הצוהריים

מדריך למנהל בית הספר

המנהל יכול לצפות דרך פורטל מוסדות חינוך.

23
תיק למובילים בתוכנית ניצנים
פתיחת התיק- דרך פורטל עובדי הוראה
מדריך למנהל בית הספר
בחינוך המיוחד, בגנים ובבתי הספר- בכל מסגרת יהיו שני אנשי צוות, שהם מורים או גננות בעלי הסמכה בחינוך המיוחד
תיק למובילים בתוכנית ניצנים
תוכניות ניצנים בנויות על העשרת יום הלימודים באמצעות תוכנית סדורה, מכוונת יעדים, עשירה ומגוונת
עובד ההוראה יכול לעקוב אחר תהליכים דרך פורטל עובדי הוראה תהליך העבודה המלא כולל דיווח במספר מערכות שכר ותקן
בבסיס דרישה זו קיימת ההבנה שתכנון סדר היום בצהרון בעוד מועד ושמירה עליו ברמה יומית יכולים לקדם אקלים חינוכי מיטבי המאפשר שגרה נוחה ורגועה יותר לעשייה, וכן לטפח ולשפר יכולת מקצועית וביצועית של הצוותים

מדריך למנהל בית הספר

בבתי הספר- לכל בית ספר ימונה מרכז אחד ומוביל בכל מסגרת.

12
תיק למובילים בתוכנית ניצנים
המובילים ייבחרו על פי סדר העדיפות הזה: א
קליטת עובד הוראה חדש
המובילה תיבחר על פי סדר העדיפות הזה: א
קליטת עובד הוראה חדש