วันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 6/2/62 ประจำวันนี้ 6 ก.พ. 62

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง  (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 6/2/62 ประจำวันนี้ 6 ก.พ. 62

ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้

เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวลา 9.20 น. 

ทองรูปพรรณ 1 สลึง 96.5%

ราคาทอง สลึงละ

บาท

รับซื้อ

4,764.03

ขาย

5,000.00

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคาอาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 5/2/62 ประจำวันนี้ 5 ก.พ. 62

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง  (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 5/2/62 ประจำวันนี้ 5 ก.พ. 62

ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้

เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวลา 9.20 น. 

ทองรูปพรรณ 1 สลึง 96.5%

ราคาทอง สลึงละ

บาท

รับซื้อ

4,764.03

ขาย

5,000.00

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคาอาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 4/2/62 ประจำวันนี้ 4 ก.พ. 62

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง  (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 4/2/62 ประจำวันนี้ 4 ก.พ. 62

ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้

เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวลา 9.20 น. 

ทองรูปพรรณ 1 สลึง 96.5%

ราคาทอง สลึงละ

บาท

รับซื้อ

4,764.03

ขาย

5,000.00

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคาอาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 1/2/62 ประจำวันนี้ 1 ก.พ. 62

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง  (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 1/2/62 ประจำวันนี้ 1 ก.พ. 62

ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้

เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวลา 9.20 น. 

ทองรูปพรรณ 1 สลึง 96.5%

ราคาทอง สลึงละ

บาท

รับซื้อ

4,786.77

ขาย

5,275.00

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคาอาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

วันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 28 มกราคม 2562 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 28/1/62 ประจำวันนี้ 28 ม.ค. 62

ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 28 มกราคม 2562 ราคาทอง วันนี้ รูปพรรณ 1 สลึง  (ราคาทอง 25 สตางค์ ) เช็คล่าสุดทอง 1 สลึง (25 สตางค์) เท่าไร 28/1/62 ประจำวันนี้ 28 ม.ค. 62

ราคาทองคำ25สตางค์วันนี้

เปิด ราคาทอง 1 สลึง วันนี้ วันที่ 28 มกราคม 2562 ณ เวลา 9.20 น. 

ทองรูปพรรณ 1 สลึง 96.5%

ราคาทอง สลึงละ

บาท

รับซื้อ

4,748.87

ขาย

4,987.50

ราคาดังกลาว ไม่รวม ค่ากำเหน็ด    


วิเคราะห์ราคาทอง
ราคาอาจจะมีทั้งขยับขึ้นในช่วงแคบๆ และลงไปเล็กน้อย เพราะช่วงนี้ยังมีปัจจัยหนุนในเรื่องของราคาน้ำมัน ราคาค่าเงินบาทอ่อน รวมไปถึงเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้ราคาทองคำยังคงผันผวน และมีขยับขึ้น และลง สลับกัน แต่ไปในแนวทาง ขึ้น

Join us

Find us at the office

Dankovich- Vrtiska street no. 104, 59430 Avarua, Cook Islands

Give us a ring

Michaelangelo Rygiel
+44 277 385 112
Mon - Fri, 10:00-22:00

Write us