ומבואר מן הדברים כי אין איסור מן הדין באכילת בשר אלא בסעודה המפסקת בלבד כמו כן אומרים גם בקהילות שלא עושים בשחרית — ברוב המקומות נוהגים לעשות ברכת כהנים רק כשמתפללים סמוך ל, אבל נוהגים האשכנזים לומר על כל פנים "אלהינו ואלהי אבותינו ברכנו בברכה המשולשת
ממתי חל האיסור לאכול בשר בתשעת הימים אצל הספרדים, מהיום יום חמישי או ממחר יום שישי ועד מתי חל העניין, עד יום שישי הבא, או מוצאי שבת הבא בעזרת השם? לפי מנהג אשכנז וקצת מקהילות הספרדים אומרים את הקינות רק לאחר הקריאה בתורה חז"ל המליצו להימנע מעשיית מלאכה, ואמרו שהעושה מלאכה ביום זה אינו רואה בה סימן ברכה, מכיוון שהדבר מסיח את הדעת מהאבלות

צום תשעה באב 2021

בשבת עצמה אין נוהגים דיני האבלות, אף שהיא חלה ביום ט' באב, ומותר לאכול אף בסעודה המפסקת בשר ויין.

9
אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
הם הקימו תלי חללים ברחובות והציפו את כל העיר במצולת דם, עד אשר כּבּה הדם את הלהבה במקומות רבים
אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
אפילו את הנהגת בית המקדש, שהיה קדוש וגדול גם בעיני העמים היו הרבה מדינות רחוקות, ומלכים, שהיו שולחים קורבנות, כסף וזהב, בתור מתנה לבית המקדש , באותה עת היה מתנהל על ידי הכהן הגדול, נטלו "הפריצים" לידם, ותחת הנהגתם מונה כהן גדול מאנשיהם
מכתב הרבי המתאר את אירועי תשעה באב
בנוסחי מופיעות קינות המזכירות את , וכן יש מ המוסיפים קינות על פרעות שאירעו במקומם
בתלמוד הירושלמי מובא כי אמוראים שונים נהגו לצום יומיים או עד בוקר עשרה באב ו חייבות בצום, אולם אם הן סובלות מחולשה נחשבות כחולות ואינן חייבות לצום, וכן אם על ידי התענית תיפסק משמעותית אפשרות ההנקה
במשך מאות שנים שעמד בית המקדש השני, לא היו היהודים במנוחה יש מיהודי תימן הנוהגים להשמיט אף את ברכת "המעביר שינה"

אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף

אנו משלמים מחיר הגון של חיים, של כבוד המשפחות — רחמנא ליצלן — אבל היכן הם הגיבורים הכהנים הנשרפים, מאות הילדים שידברו בגלוי ובאופן חופשי, להכריז לעיני כל ללא כחל ושרק שיהודים היינו יהודים הננו ויהודים נשארים, החיים והמוות בידי ה' יתברך, אבל האמונה היא אצלנו, הוא שלנו ואנו שלו, אנו לא מחליפים אותו והוא לא יחליפנו?! בקרב היישוב הספרדי הוותיק בארץ ישראל בעיקר ב נהוג מתקופה קדומה להתפלל את עם טלית ותפילין, ולחלוץ אותם רק לפני אמירת הקינות.

14
צום תשעה באב 2021
מנהג זה התפשט גם אצל יהודים ספרדים שאינם מוותיקי היישוב שרצו לקבל עליהם את מנהג ארץ ישראל
צום תשעה באב 2021
במאה ה־20 השתנתה מגמה זו, וכמעט כל התנועות הרפורמיות בעולם טענו כי אין לבטל את תשעה באב לחלוטין, אלא לשנות את מנהגיו
אכילת בשר ושתית יין מראש חודש אב : הלכה יומית על פי פסקי מרן הרב עובדיה יוסף
ואחרי אשר הרבּו להרוס ולנתּוץ את הבתים, באו בתוכם לשלוח ידם אל הבזה, ומצאו את החדרים מלאים חללי רעב ושׂערו שׂער למראה ויצאו בידם ריקות