על גב המחברת מודבקת גם מדבקת משגיח הנושאת את מספר הזהות של המשגיח בבחינה אי-אפשר להחליט על דרך אחידה ולחסוך את כל כאב הראש הזה? חלק מהמוסדות מפרסמים באתרי האינטרנט שלהם נוסחאות לחישוב ואף מציעים מחשבון אונליין לחישוב ציון ההתאמה, כמו לדוגמה באתר של אוניברסיטת תל-אביב
כלומר, הציון הסופי יהיה למעשה הממוצע של הבודק השלישי ושל אחת ההערכות הקודמות, ולכן ייתכן שתקבלו ציון חדש גבוה יותר מהקודם, אבל גם זהה או אפילו נמוך יותר מעריכים מקבלים תשלום על כל בחינה שהם בודקים

תחומי לימוד

מאידך, אם אין לכם זכאות לתעודת בגרות, כאשר תבצעו את ההרשמה לאוניברסיטה תצטרכו להציג אישור להרכב התעודה שלכם, כלומר מספר היחידות בכל מקצוע.

10
מועד חורף ומועד קיץ
מקצועות שלא ניתן להיבחן בהם במועדי החורף הם מקצועות הבחירה המורחבים כמו , מדעי המחשב, כלכלה, פסיכולוגיה וכדומה
פרסום תוצאות בגרות
במרכז מופיע ברקוד, ובתחתית מופיעים שם השאלון ומספר יחידות הלימוד מקוצר: יח"ל
ציון הבגרות, ערעור על ציוני בגרות
הבחינה הממוחשבת מאפשרת הארכת זמן, הקראת הטקסטים בשאלון, והקלטת תשובה במקום הקלדה או במקום הכתבה לבוחן נייטרלי
ציון סופי בשאלון בגרות מעוגל כלפי מעלה אל השלם הקרוב לרוב, הכריכה תהיה זהה לכריכה של המחברת, למעט בשאלונים באנגלית, בהם הטקסט בכריכה צבוע בצבע שונה בהתאם לשאלון, ומופיע בצד ימין למעלה ריבוע באותו הצבע ועליו מופיעה האות המייצגת את הרמה Module
בחינות הבגרות מתקיימות בשני מועדים: מועד קיץ שהוא המועד המרכזי ביותר ובו מתקיימות כל בחינות הבגרות כולל מקצועות הבחירה מכונה גם "תקופת הבגרויות" ומועד חורף שהוא מועד מצומצם יותר ונערכים בו רק מקצועות החובה יש אפשרות להגיש ערעור על החשד, במקרה זה וועדת טוהר הבחינות של משרד החינוך מתכנסת לדון במקרה ויכולה לזכות את הנבחנים

בחינת בגרות (ישראל)

במועד קיץ ניתן להיבחן גם במקצועות המוגברים, כמו פיזיקה, תנ"ך, ספרות וגיאוגרפיה, המתקיימים רק במועד קיץ.

22
[הסבר] ציוני בגרות קיץ 2010 מועד א'
אם גם כאן עולה חשד ישלח מרכז הבדיקה הודעה למנהל בית הספר, שחייב להודיע לנבחן תוך שבעה ימים על החשדות כנגדו
מתי אמורים לקבל ציוני בגרויות קיץ 2020?
נבחנים אלו אינם צריכים לחכות עד הקיץ ולדחות את ההרשמה ללימודים בשנה — אלא להתחיל במלאכה כבר בתחילת השנה, להיבחן בחורף וכך להספיק להירשם ללמודים אקדמיים עד חודש אפריל — ולהתחיל ללמוד באוקטובר
בחינת בגרות (ישראל)
פתיחת התיק תעשה באמצעות שלוחות הבחינות והתיקים יועברו לשלוחת ירושלים