איני מבין גם מה הקשר לחיים קלים אדם זאב בתחריט מאת , סביבות 1510
אני חושב שצריך למחוק את התגובה שלו ולהתרות בו בצורה חמורה כי אנו סומכים על ידיעות הטבע שבזמנינו ועל המומחים שאומרים שתופעה כזאת לא קיימת

אדם לאדם : מחקרים בפילוסופיה יהודית בימי הביניים ובעת החדשה מוגשים לפרופ' זאב הרוי על ידי תלמידיו במלאות לו שבעים : 978

כמעט בכל המקרים הייתה נכונות יוצאת דופן של הנאשמים להודות באשמה, ואפילו לתת עדויות מפורטות על ה שהם עברו לכאורה, אך עם זאת כש אנשי הזאב הייתה בשיאה נקבע במשפט שנערך ב-1603 ש הפיכה לאנשי זאב היא לא יותר מהזייה פרועה.

22
אדם לאדם זאב (2016)
וכי למה הם צודקים ממנו וכי הם צדיקים יותר
‏אדם לאדם זאב
אדם לאדם זאב (2016)
גם הם חשופים למקרי דריסה והרעלות בסדרת הספרים המבוססת על הסדרה יש גם אנשי זאב-ערבה שבוחרים להיות כאלה
אבל אולי צודק אותו חכם ברור שאני מאמין בדברי חז"ל שכולם אמת ולפי הכללים שהורונו רבותינו דוגמת המהר"ל והרמח"ל וכבר האריכו כאן בנושא

‏אדם לאדם זאב

זה לא נושא האשכול, אבל נראה ליש במקרה דנן העניינים נוהלו באופן שפוי בשונה מפעמים אחרות שהן רבות.

10
אדם לאדם זאב (2016)
מה האפשרות לדחות את החילוק אליה התכוונת
בנימין זאב
תושבי רמת הגולן אימצו אותה כלשונה, והם אינם מרשים לילדיהם להסתובב בערב בחוץ, מפחד הזאבים
אדם לאדם : מחקרים בפילוסופיה יהודית בימי הביניים ובעת החדשה מוגשים לפרופ' זאב הרוי על ידי תלמידיו במלאות לו שבעים : 978
מה שגם החוק בקליפורניה שונה והם יכולים למצוא את עצמם בכל רגע נתון מאחרי סורג ובריח, אבל מה זה חשוב, הם הולכים לעשות זאת ובדרכם