הקודקוד המשותף לכל משולשי המעטפת נקרא קודקוד הראש פאות המנסרה המלבנים סימון של שלושת המלבנים פאות המרכיבים את המנסרה פאות המנסרה הם 3 המלבנים
מומלץ ללמוד את הדף לפני שאתם עונים על השאלון אפשר לקבל נפח של מנסרה משולשת שהבסיס שלה משולש ישר-זווית על ידי חציית התיבה לשתי מנסרות

מנסרה (גאומטריה)

למשל, אם הבסיסים מחומשים המנסרה נקראת מחומשת, ואם הבסיסים מתומנים המנסרה מתומנת.

28
השוואה בין מנסרה משולשת לפירמידה משולשת worksheet
תוצג שאלה אחת בכל פעם
מצגת גופים (1).ppt
המצולעים המנוגדים נקראים בסיסי המנסרה, והמקביליות נקראות ה מעטפת שלה
השוואה בין מנסרה משולשת לפירמידה משולשת worksheet
לאחר שתענו על שאלה תוצג לכם התשובה הנכונה + נימוק
איחוד כל המקביליות נקרא מעטפת המנסרה המשולשים יכולים להיות כל סוג משולש שאתם מכירים: משולש שונה צלעות, משולש שווה שוקיים, משולש שווה צלעות ועוד
המטרה היא לא לבחון אותכם מטרת השאלון לעזור לכם לדעת את החומר ולהכין אותכם לבחינה בכיתה

מנסרה (גאומטריה)

תיבה שכל פאותיה נקראת "".

8
מנסרה משולשת
המנסרה נקראת על-שם מספר הצלעות במצולעי הבסיס
מצגת גופים (1).ppt
מנסרה משולשת
כפי שנעשה בנושא השטח במעבר ממלבן למשולש ישר-זווית
יש ללמוד לחשב את שטח הפנים והנפח של מנסרה שממדיה נתונים באמצעים מספריים ואלגבריים כלומר, בסיסי המנסרה תמיד זהים
באלו מקרים צלעות המלבן שוות? למשל: פירמידה משולשת, פירמידה מרובעת, פירמידה מחומשת ועוד יש לדעת לסרטט פריסה של מנסרה משולשת

מנסרה (גאומטריה)

מבנה השאלון בשאלון 7 שאלות.

מנסרה משולשת
מנסרה ישרה היא פאון תלת-ממדי, ה בנוי משני מצולעים חופפים ומקבילים הנקראים בסיסים, וכן מאוסף המקביליות המוגדרות על ידי זוגות הצלעות המתאימות
מתמטיקה תיכונית/הנדסת המרחב/זוויות במנסרה משולשת
תרגילים השאלות שבהמשך חוזרות על הנלמד למעלה
מצגת גופים (1).ppt
אפשר לקבל נפח של מנסרה משולשת כלשהי כסכום או הפרש של שתי מנסרות שבסיסיהן משולשים ישרי-זווית