גם במצב בו שיבוץ העבודה נעשה על ידי המעסיק בהתחשב בבקשותיהם והעדפותיהם של העובדים, יש לראות בהעסקת עובד בחג ככורח לצורך הזכאות לדמי חגים , שכן המעסיק הוא זה שקובע את סידור העבודה ומסכים לו הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ז באדר התשפ"א, 1 במרס 2021
חזרה ללימודים: הלימודים בגני הילדים, בבתי הספר היסודיים, בבתי הספר העל-יסודיים ובכיתות י"ג- י"ד יתחילו ביום חמישי, ה' באלול התשפ"ב, 1 בספטמבר 2022 הלימודים יתחדשו ביום רביעי, ח' בסיוון התשפ"א, 19 במאי 2020

לוח חופשות

הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשפ"א, 21 בספטמבר 2020.

14
לוח חופשות
סך כל התגמול שהעובד זכאי לו יהיה בשיעור 250% משכרו הרגיל בגין שעות עבודתו בחג 150% עבור שעות עבודתו במהלך החג ובנוסף 100% נוספים כ
לוח חגים ומועדים לשנת
הלימודים ביום זה יסתיימו בשעה 12:00 בצהריים
האלבום ההיסטורי // מצעד
חופשת הקיץ תשפ"א תחילת חופשה: בבתי הספר היסודיים ובגני הילדים תסתיים השנה ביום רביעי, כ' בתמוז תשפ"א, 30 ביוני 2021
לרגילה תצאו פעם במספר חודשים ובדרך כלל היא תימשך כשבוע עשרה בטבת: יום שישי, י' בטבת התשפ"א, 25 בדצמבר 2020 3
יום חמישי, ג' באייר התשפ"א, 15 באפריל 2021 הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ה' בטבת התשפ"א, 20 בדצמבר 2020

לוח חופשות 2021

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים ראשון, שני ושלישי, ה'-ז' בסיוון התשפ"א, 16 עד 18 במאי 2021.

17
לוח חופשות 2021
הלימודים יתחדשו ביום שישי, ד' באייר התשפ"א , 16 באפריל 2021
לוח חופשות 2021
ההמונים שהגיעו לצפות במצעד גרמו לחסימת הדרך והוא לא הצליח לצאת
פקודות
ככלל, כל חופשה מיוחדת ניתנת בהתאם למצב, לאישורים ועל פי שיקול דעת המפקד הישיר
אם המעסיק מסרב לבקשה, עליו לנמק את סירובו בטעמים הגיוניים וסבירים סוף חופשה: יום שני, ב' בטבת, 6 בדצמבר 2021
ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי התשפ"א, 2 באוקטובר 2020, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשפ"א, 11 באוקטובר 2020 סוכות צילום: shutterstock ChameleonsEye סוכות תשפ"ב תחילת חופשה: יום שני, יד' בתשרי, 20 בספטמבר 2021

לוח חופשות 2021

ביטול הדפסה של שורה: אם רוצים ששורה מסויימת לא תודפס, פשוט לוחצים על ה- v בעמודת להדפיס השמאלית.

מילון החופשות השלם של
עובד סיים לעבוד בערב החג בשעה 13:00
לוח חופשות
לקריאת פסק דין בנושא זה
לוח חגים ומועדים לשנת
פקודות מטכ"ל מהוות מקור חשוב ועיקרי, אם כי לא יחיד, הקובע זכויות וחובות של חיילים ראו למשל: