מערכות קשר ומכשירי קשר מתקדמים עושים שימוש נרחב בעובדה הזאת המכשיר שימש את בלתי לגלית באוניות שהפליגו בקווים הקצרים לקשר בין האוניות ל
כמו כן הפעלת המכשירים על ידי הקשרים תחת אש ובמצבים מסוכנים תרמה רבות להצלחת פעולות שונות כאשר אדם מעוניין לדבר במכשיר הקשר שלו, מערכת הקשר מקצה לו תדר פנוי מתוך כלל התדרים שלרשותה, ומודיעה על כך למכשיר של הדובר ולמכשירים של שאר החברים שלו ברשת

מכשיר קשר

המכשירים ניזונו הרכב במתח של 12.

12
מילון מורפיקס
מבנה פנימי של מכשיר קשר למרות שקיימים סוגים רבים מאוד של מכשירי קשר, הרי שלכולם משותפים מספר מרכיבים בסיסיים: מרכיבי תקשורת ו-RF, מרכיבי שמע ותקשורת, ומרכיבי אנרגיה
מ.ק. 19
כיוון שהרוחב הכולל של גלי הרדיו סופי, ולכל משדר נדרש רוחב פס מינימלי, הרי מספרם הכולל של תדרי הרדיו מוגבל
מכשיר קשר
החומר הלימודי כלל קוד מורס, הפעלת ותיקונו, הנחת קווים, אחזקתם ותיקונם, שימוש במכשיר שנועד לנשיאה על הגב והחשוב מכל: שימוש במכשיר מק
לאחר מלחמה זו, הוצא המכשיר מהשרות המבצעי ונשאר למטרות אימון בצבא הקנדי עד שנת
השידור למרחק רב בוצע באמצעות מפתח מורס באמצעותו שידר המפעיל את הנדרש בשנת נפתח עידן חדש בטכנולוגיית הקשר עם המצאת ה ב

מ.ק. 19

הם נועדו לשמש קציני קשר גדודיים.

6
מילון מורפיקס
הקורס היה מרוכז מאוד ונמשך חודשיים
WALKIE
המעבר לשידורי קול בשנת שודר לראשונה שידור של בעזרת גלי רדיו - האנגלי רג'ינלד אוברי פסנדן הצליח לשדר קול מתחנת שידור נסיונית ב
מ.ק. 19
בחוף הים, בחגיגה או בפעילות אתגרית בשטח, מכשירי Walkie Talkie לצרכן הפרטי הם דרך נפלאה לשמור על קשר