ב- 29 ביוני 1946, ה"שבת השחורה", פתחו שלטונות המנדט במבצע רחב ממדים שנועד לפגוע פגיעה ניצחת בהגנה, בפלמ''ח ובהנהגת הסוכנות, שבהם ראו את הכוח המניע של הפעולה המזוינת דרישה זאת הובאה לדיון בוועדת X, בה התעורר ויכוח הן לגופו של עניין והן לגבי סמכותו של הנשיא להפסיק את פעולות המאבק המזויין עד הדיון בהנהלת הסוכנות
נערכו פגישות בין נציגי ההגנה לבין ראשי הארגונים הפורשים לשם תיאום הפעולה כך קמו נבטים, חצרים, אורים, נירים, כפר דרום, תקומה, משמר הנגב, בארי, קדמה, שובל וגלאון

ליל הרכבות

פעולות אילו באו גם כדי להוכיח לשלטון המנדט הבריטי כי יהודי א"י לא ישמעו לספר הלבן.

11
הכנה לבחינת הבגרות בהיסטוריה
המשך התיישבות בלתי חוקית באזורים בהם נאסרה על ידי הבריטים התיישבות יהודית
תנועת המרי העברי: סיכום מלא לבגרות בהיסטוריה
עוצר הוטל על הערים הראשיות ובדרכים
Jewish Resistance Movement
בעקבות השבת השחורה התעורר ויכוח בקרב הציבור היהודי בא"י
לאחר הכנות קפדניות, שנשמרו בסודיות מחשש למניעת הפעולה על ידי הבריטים, הוחל במפעל ההתיישבות הגדול ביותר שידע היישוב עד כה בדבריו קרא לרכז את המאבק בפעולות עלייה, התיישבות והסברה, ולהימנע מהקצנה מסוכנת בפעולות המחאה תעודה מס' 119
הם יזמו מספר פעולות טרור כדי לפגוע בבריטים 1945-1946 שלא כאניות מעפילים אחרות שנתפסו ונוסעיהן גורשו לקפריסין, החליטו השלטונות לגרש את מעפילי "יציאת אירופה" לצרפת; כשסירבו המעפילים לרדת בצרפת גורשו חזרה למחנות העקורים בגרמניה

הכנה לבחינת הבגרות בהיסטוריה

בקרב עם הבריטים נהרגו 9 לוחמים, חלקם מהבורחים וחלקם מהמשחררים וכן נתפסו 8.

10
Jewish Resistance Movement
אנשי הלייבור הבטיחו לפעילים ציוניים שאם יעלו לשלטון הם יתמכו בהקמת מדינה בארץ ישראל, אך למרות עלייתם לשלטון, לא השתנה דבר במדיניות הבריטית וב, כי אם להפך; הממשל המשיך לדבוק בגזרות ""
מתנועת המרי העברי למאבק בפורשים
האצל והלחי המשיכו במאבק רצוף נגד הבריטים שכלל גם מאבק צבאי ואילו ההגנה המשיכה במאבק צמוד שכלל פעולות העפלה והתיישבות בלתי חוקית בלבד
ארגון ההגנה
כל מחתרת רכשה בעצמה את הנשק שלה ללא צורך באישור המפקדה