בסקר זה תועדו בסביבה שרידי מבנים ולוקטו חרסים מהתקופות הרומית, הביזנטית, האסלאמית הקדומה והעות'מאנית בקירות המבנה לא התגלה פתח, ואפשר לשער שהסף היה גבוה ממפלס החיים במבנה וכי הוא לא השתמר
אבל לא זה העיקר- תצוגת הפרפרים מתופעלת ע"י מבוגרים בעלי מוגבלויות, חניכי אגודת "עמי" ששמה לה כמטרה את שילובם של אותם המבוגרים בחברה אפשר שהעדר מפלסי פעילות ורצפות מלמד כי המבנה שימש לתקופה קצרה בלבד

גיליון 129 לשנת 2017באר שבע (דרום)

בחפירה השתתפו בני נוער מכפר זוהרים וסטודנטים מפרויקט רגב של מכללת קיי.

7
תצוגת פרפרים מיוחדת בגן הזואולוגי בבאר שבע
התגלו שרידי מבנה רבוע וחצרות הקשורות אליו בגבעה נמוכה סמוך ליובל של נחל באר שבע ממערב איור 2
גיליון 129 לשנת 2017באר שבע (דרום)
שני הקירות 10000 ו-10011 מהשלב הקדום המשיכו לשמש
גיליון 129 לשנת 2017באר שבע (דרום)
חלק מהקירות התוחמים של ארבע החצרות פורקו באופן חלקי והשתמרו לגובה של נדבך אחד או שניים W10013 ,W10012 ,W10008 וקירות אחרים למשל, קיר 10015 פורקו כמעט לחלוטין
בחצרות לא זוהו מפלסי פעילות או רצפות; מפלסי האדמה שהתגלו בגובה יסודות הקירות לא היו שונים מיתר מפלסי האדמה שנחפרו בשטח שובך היונים מחזק את ייחוסו של האתר להקשר חקלאי, מפני שלשלשת יונים שימשה חומר דישון חשוב לגידולים חקלאים בתקופה הביזנטית
במבנה התגלתה רצפה של אדמת לס מהודקת שלושת הקירות האחרים של המבנה W10006 ,W10004 ,W10003 נבנו מיסוד של טיח-בוץ — שדופן בחרסים ואבני שדה קטנות שכוסו בטיח-בוץ — ומעליו נדבך עליון של אבני שדה מקירטון

תצוגת פרפרים מיוחדת בגן הזואולוגי בבאר שבע

מחוץ למבנה התגלו כמה שברים של טיח, ולכן נראה כי המבנה היה מטויח.

18
תצוגת פרפרים מיוחדת בגן הזואולוגי בבאר שבע
בדרום הארץ נחשפו שני טיפוסים עיקריים של קולומבריה, חצוב ובנוי, המתוארכים לתקופה הביזנטית שבטה — ; חורבת סעדון — ; ח' בליעס — ; נחל גרר — ; נאות חובב — הרשאה מס' 7175- A; הגן הזואולוגי באר שבע — הרשאה מס' 7494- A
גיליון 129 לשנת 2017באר שבע (דרום)
הובחנו שלושה שלבי בנייה, המתוארכים כולם על סמך הממצא הקרמי לשלהי התקופה הביזנטית סוף המאה הו'—תחילת המאה הז' לסה"נ
גיליון 129 לשנת 2017באר שבע (דרום)
התגלו קירות חדשים W10015—W10012 ,W10010 ,W10008 ,W10007 ,W10002 ,W10001 , שתחמו ארבע חצרות אורך בציר צפון-מזרח—דרום-מערב במידות דומות חצרות 1 ו-2 — 8 × 12 מ'; חצר 3 — 7 × 13 מ'; חצר 4 — 6
בחפירת החדר והחצרות התגלו שברי כלי חרס משלהי התקופה הביזנטית, ובהם קערת LRW איור 1:4 , קערות פשוטות איור 2:4, 3 , קדרה איור 4:4 , כלי בישול איור 5:4—8 , קנקן דמוי חבית ללא צוואר איור 9:4 , קנקני שק איור 10:4, 11 , קנקני שק עם רכס בחלק התחתון של הצוואר איור 12:4 , קנקן עזה איור 13:4 ואמפורות מטיפוס יאסי אדה איור 14:4, 15 החפירה, מטעם רשות העתיקות ובמימון משרד הבינוי והשיכון, נוהלה על ידי ד' אייזנברג-דגן, בסיוע ח' המר וא' זיו-נר ניהול שטח , י' אלעמור מנהלה , א' האג'יאן מדידות וסרטוט , י' טפר יעוץ , ט' אבולפיא וש' צור הדרכת תלמידים , חברת גריפין צילום אוויר ברחפן , א' לידסקי-רזיקוב ציור , י' דלרזון תכניות , נ' מרום ול' וייסברוד עצמות בעלי חיים , ג' בר-עוז דגימות קרקע ועצמות בעלי חיים ומעבדת נווה יער דגימות קרקע
קיר זה נבנה מאבני שדה קטנות שהונחו בערמה מוארכת 3 מ' אורך, 0 בשלב זה המשיך המבנה לשמש ובחצרות נערכו שינויים

תצוגת פרפרים מיוחדת בגן הזואולוגי בבאר שבע

בחפירה התגלו כמה חרסים ממשפחת כלי עזה שחורים, המתארכים את בניית הקיר לשלהי התקופה העות'מאנית.

4
גיליון 129 לשנת 2017באר שבע (דרום)
נפתחו שלושה שטחי חפירה C—A; איור 1 והתגלו מבנה שקשורות אליו חצרות וקולומבריום משלהי התקופה הביזנטית וקיר שדה משלהי התקופה העות'מאנית
גיליון 129 לשנת 2017באר שבע (דרום)
המבנה נבנה בראש הגבעה ובמדרונה המזרחי, וכדי להתגבר על הפרשי הגבהים נבנו יסודות הקירות בצד המזרחי של המבנה ושל החצרות לעומק רדוד ביחס לעומקם של אלה שבצד המערבי
גיליון 129 לשנת 2017באר שבע (דרום)
בנייתן של ארבע החצרות הצמודות למבנה אינה אופיינית למכלאות, ויחד עם שובך היונים הסמוך אפשר להניח שהן שימשו למטרה חקלאית