לגבי 3 דרכים איני יודע תרגיל 6 במקבילית ABCD הנקודה O היא נקודת מפגש האלכסונים
משפטים להוכחת מקבילית איך מוכיחים שמרובע הוא מקבילית? תרגיל 5 במקבילית ABCD מעבירים שני חוצי זווית למשל כך יכול להראות הישר BE כאשר הוא שווה אך לא מקביל ל AD

הוכחת מקבילית

אם נעשה זאת אנו כבבר יודעים כי האלכסונים של מרובע זה חוצי זווית, לכן הוכחת המעוין תהיה פשוטה.

הוכחת מעוין ושטחים
כיתה ט
ושאלות בהם בהם צריך להוכיח את הצורה
כיתה ט
ואם יש 3 כמובן שגם הרביעית משלימה ל 360 מעלות ושווה 90 מעלות, אך אין צורך להוכיח זאת
איך זוכרים את כל האופציות שקיימות באפשרות 1? בנוסף יש עוד שני משפטים שניתן להוכיח בעזרתם מעוין וגם GE מקביל ל AF
אבל יכול להיות שהמורה שלך החליט אחרת הוכיחו כי המרובע EBFD הוא מעוין

הוכחת מעוין ושטחים

מה ההבדל בין מרובע לריבוע? הוכיחו כי המרובע AECF הוא מקבילית.

7
הוכחת מקבילית
סרטון אחד על עקרונות שימושיים בשאלות מקבילית ו- 3 סרטונים על דרכים להוכחת מקבילית
הוכחת מעוין
הוכיחו כי המרובע HEGF הוא מקבילית
הוכחת מעוין
יש 5 משפטים שבעזרתם ניתן להוכיח