ויש גם בבתי הספר שמנוהל על ידי תוכנות אפשרות: 5 תנאים אלה חלים גם על עובדי הוראה
החל מהבוקר ג' ההורים יוכלו לחתום על הצהרת בריאות יומית גם במערכת מקוונת ולא רק על טופס ידני תעודות בית ספר , הפקת תעודות , כנפיים הפקת תעודות בית ספר בשיטה חדשנית , שיבוץ מערכת שעות , תיעוד לימי הורים , תיעוד אירועי משמעת וציונים , אקלים חינוכי מיטבי , איחורים , חיסורים , תיעוד שיחות הורים , דוחות סטטיסטיים , הפקת תעודות בית-ספר , אתר בית-ספרי , פורום כיתות , תעודות , יום הורים , שעות פרטניות , מנבסון , מנב"ס , מנבסנט , יום הורים , בית ספר , תלמידים , משמעת , חוקי בית ספר , מדרגי תגובה

כנפיים

כי אתה צריך שזה יהיה באמצעות אפליקציה שמאושרת ע"י משרד הבריאות אם תקבל מהם אישור עבור קבלת נתונים של ימות אז מעולה כל עוד לא פנית והם לא בדקו את אישורי האבטחה ועוד כמה דברים שיש או אין לימות המשיח בסתמא יש אבל.

משרד החינוך: הורים יוכלו לחתום על הצהרת בריאות יומית גם במערכת מקוונת
הכניסה לטופס המקוון תיעשה באמצעות אחת מ-18 תוכנות הניהול של בתי הספר שאושרו זה מכבר על ידי משרד החינוך
טופס הצהרת בריאות דיגיטלי דרך הטלפון
משרד החינוך: הורים יוכלו לחתום על הצהרת בריאות יומית גם במערכת מקוונת
כנפיים הינה יזמית מחשוב המתמחה במתן פתרונות מבוססי תוכנות מחשב ואינטרנט לעסקים ולבתי ספר אופי כנפיים מאפשר לנו לספק ללקוחותינו פתרונות יצירתיים, ייחודיים ומקצועיים המביאים אותם למיצוי מקסימאלי של הפוטנציאל העסקי באינטרנט
סביבת כנפיים מתמחה מזה שנים רבות בהפקת תעודות לבתי ספר בשיטה חדשנית וידידותית הנוהל יאפשר לחתום דיגיטלית תוך הבטחת הפרטיות של התלמידים

משרד החינוך: הורים יוכלו לחתום על הצהרת בריאות יומית גם במערכת מקוונת

טופ גרופ Top Group 18.

משרד החינוך: הורים יוכלו לחתום על הצהרת בריאות יומית גם במערכת מקוונת
נ בע"מ תיק תק 11
כנפיים
את הטפסים יש לשמור במקום ייעודי ומוגן
משרד החינוך: הורים יוכלו לחתום על הצהרת בריאות יומית גם במערכת מקוונת
אז אתה חייב לעבוד רק דרך האפליקציות שפורטו כ ולכן דרך API אתה יכול להתחבר אליהם ואז כל מי שעובר בטלפון ישלח טופס שנשלח כביכול מהאפליקציה המאושרת בהצלחה בכל אופן