מיהו הגורם המוסמך להאציל סמכויות בבית הספר באמצעות מערכת ניהול משתמשים והרשאות? מהנתונים עולה התמונה הבאה: תחת כסות של "קירוב לבבות" ועיסוק עמום ב"זהות יהודית", קבוצה קטנה של ישראלים מבקשת לעצב מחדש את התפיסה הלאומית פוליטית - כלומר את זהותו הישראלית - של הרוב החילוני בדמותו של המיעוט הציוני-דתי, סקטור קטן המונה כ-11% מהאוכלוסייה היהודית בישראל למשל, כבר בגיל הגן הן משלבות בפעילויות מסרים פוליטיים שנויים במחלוקת, כמו חשיבות בניית בית המקדש השלישי
כלומר, המדינה מממנת את כוח האדם שלהן להורדת המחקר המלא לנספח א' - פילוח תמיכות משרד החינוך לארגונים חיצוניים על פי נושאים לנספח ב' - פירוט מרכזי זהות לפני כעשור סימן הימין המתנחלי את מערכת החינוך הממלכתית כיעד להשתלטות מאורגנת

מולד

עוד עולה מהניתוח התקציבי כי תלמידים בהתנחלויות זוכים באופן עקבי לתקציבים גבוהים יותר לעומת תלמידים בכל אזור אחר בארץ, כולל הנגב והגליל.

28
פילוח תמיכות משרד החינוך
עד כה יצאו אליו יותר מ-100 אלף תלמידי כיתות י"א מכ-200 בתי ספר
מולד
כתוצאה מכך, בנות השירות הלאומי נוטות לחרוג לפעמים מתפקידן ומעבירות שיעורים שאין להן לא הסמכות ולא ההכשרה ללמד
פילוח תמיכות משרד החינוך
התקשרות היא לרוב לצורך רכישת שרותים או מוצרים, ותמיכה היא מענק לגופים
אנחנו "מבינים" שהכסף שולם בעצם בפעם הראשונה שנעשה שינוי מ-0 לסכום גדול מאפס בכסף שהועבר מערך העמותות החינוכיות משמש חלק מהתשתית החוץ-פרלמנטרית של מפלגת "הבית היהודי"
זו השאילתא בינתיים עם ה למערך העמותות שתי מטרות עיקריות: הראשונה, לבסס את מעמדה של הציונות הדתית כאליטה רוחנית-פוליטית; השנייה, להפוך את הוויכוח על מפעל ההתנחלויות לבלתי לגיטימי

ניתוח תמיכות ממשלתיות · Issue #26 · hasadna/standalone

.

����� ������� �������
תפקיד יישומי הוא שם כללי לאוסף פעילויות אותם מורשה המשתמש לבצע במערכת נתונה
מולד
Have a question about this project? כמו שאר ארגוני "הבית היהודי", גם העמותות החינוכיות נסמכות על הזרמה מאסיבית של כספי ציבור, וראשיהן מקורבים להנהגת המפלגה
����� ������� �������
הודות להקפדה על טשטוש גבולות ארגוניים, רבים אינם מודעים לכך שהמסע מאורגן בידי עמותה פרטית בעלת זיהוי פוליטי מובהק